Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp

Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam thực hiện hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế đã đặt ra những thách thức cho các Công ty bảo hiểm, đó là sự tham gia của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng về thị trường bảo hiểm rất lớn tại Đông Nam Á.Trước tình hình đó, bắt buộc các Công ty bảo hiểm có những bước cải cách trong định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của mình. Khi nền kinh tế đã được hội nhập, nhất là Việt Nam  đã cam kết mở cửa thị trường tài chính trong nước theo các cam kết đối với các nước ngoài thì việc các Công ty bảo hiểm nước ngoài có đủ nội lực, đó là vốn, công nghệ, kinh nghiệm sẽ thao túng thị trường tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để đủ sức đứng vững khi có sự cạnh tranh của các Công ty bảo hiểm nước ngoài này?”, câu hỏi này luôn là những thách thức đối với ngành bảo hiểm Việt Nam  và phát triển dịch vụ bán lẻ đã được các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ lựa chọn là xu hướng phát triển lâu dài và bền vững không chỉ trong giai đoạn nền kinh tế đang bị khủng hoảng như hiện nay mà là cho cả một quá trình phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Bởi lẽ, đây là một sự lựa chọn đúng đắn vì thực tế cho thấy Công ty nào đã xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm bảo hiểm bán lẻ đều mang lại sự thành công đó là việc chiếm lĩnh được thị trường, chi phí bồi thường thấp, mang lại nguồn thu phí ổn định qua các năm, mặc dù tỷ trọng nguồn thu bước đầu có thể không cao nhưng đây là nguồn thu bền vững và có khả năng mang lại sự phát triển lâu dài cho các doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp-chi nhánh Đà Nẵng  (gọi tắt ABIC Đà Nẵng) ngoài việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho các hạng mục tài sản công trình lớn theo các dự án đầu tư vốn của  ngân hàng mẹ Agribank cũng đã có những định hướng chung trong lộ trình phát triển và lựa chọn dịch vụ bảo hiểm bán lẻ là chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững, từ đó ABIC đã có những chiến lược hoạch định phát triển dịch vụ của mình. Tuy nhiên, việc mở rộng phát triển các dịch vụ bảo hiểm bán lẻ của ABIC Đà Nẵng  rất ít được khách hàng biết đến so với các Công ty bảo hiểm khác bởi lẽ việc tiếp cận phân khúc thị trường này mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu còn rất manh mún, rời rạc, chưa có sự hoạch định chiến lược rõ ràng, trong khi đó các Công ty khác đã triển khai và phát triển trên thị trường cả trên 10 năm. Với ưu thế có mạng lưới các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank phủ khắp cả nước đến từng huyện, phát triển song hành với sự triển khai các dịch vụ bán lẻ của hệ thống ngân hàng Agribank, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cho các dịch vụ bảo hiểm bán lẻ hứa hẹn đầy tiềm năng trên đất nước .ABIC Đà Nẵng cần có những giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm bán lẻ với mục đích gia tăng thị phần, khai thác hết lợi thế để mang lại nguồn thu phí ổn định và góp phần hoàn thành chung kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Với lý do đó, Tôi chọn đề tài “Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp – CN Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn  của mình với hy vọng góp một phần trong công tác hoạch định chiến lược tại đơn vị.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng và đánh giá việc hoạt động dịch vụ bảo hiểm bán lẻ của Công ty cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp –CN Đà Nẵng từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh và phát triển hơn nữa dịch vụ bảo hiểm bán lẻ tại đơn vị.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề mang tính lý luận liên quan và thực tiễn phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ đối với khách hàng  chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp với các giao dịch nhỏ.

Phạm vi nghiên cứu:

– Về nội dung: Để phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ thì cần triển khai đồng bộ các giải pháp liên quan đến marketing, tài chính, nhân sự, công nghệ…Nhưng trong giới hạn nghiên cứu về thời gian cũng như các số liệu có thể khai thác tác giả chỉ tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC Đà Nẵng về mặt marketing.

– Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp – CN Đà Nẵng

– Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu của đề tài từ 2016-2018, giải pháp đến 2022

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê mô tả

Tác giả tổng kết những tài liệu, dữ liệu thu thập được qua bảng biểu, đồ thị, con số và mô tả những đặc tính cơ bản của tham số thống kế để phân tích thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng.

Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh thường xuyên được sử dụng trong phân tích thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng. So sánh được sử dụng theo không gian (Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng và các Công ty Bảo hiểm khác) và thời gian

Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích sự biến động của các yếu tố cần nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân sự biến động từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng

Phương pháp phân tích tích tổng hợp

Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích và tổng hợp là hai phương pháp có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành sự thống nhất không thể tách rời: phân tích được tiến hành theo phương hướng tổng hợp, còn tổng hợp được thực hiện dựa trên kết quả của phân tích, cụ thể:

Phân tích nguồn tài liệu, dữ liệu, cấu trúc logic của nội dung tài liệu thành những mặt, những bộ phận, những mối quan hệ để nhận thức, phát hiện và khai thác các khía cạnh khác nhau để chọn lọc thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Tiếp đó, xem xét bổ sung các tài liệu sau khi phân tích phát hiện còn thiếu và liên kết những mặt, những bộ phận, những mối quan hệ để tạo ra hệ thống thông tin đầy đủ về chủ đề nghiên cứu.

Phương pháp thu thập tài liệu

Các văn bản liên quan đến kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ như: Luật kinh doanh bảo hiểm, Các nghị định, thông tư hướng dẫn đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Thu thập và tổng hợp các số liệu qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán… hàng năm tại Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng – Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

 1. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các bảng biểu, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng

Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại ABIC-Chi Nhánh Đà Nẵng

 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
  Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp
  Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp

  1.1.1.1. Khái niệm bảo hiểm

  Theo giáo sự Nguyễn Văn Định (2016) “ Bảo hiểm là một sự thỏa thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (Người tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng góp một khoản tiền nhất định (Phí bảo hiểm) cho tổ chức khác (Người bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về những khoản bồi thường hoặc chi trả khi có sự kiện quy định trong hợp đồng xảy ra.” [5, tr.30-50]

  – Thỏa thuận hợp pháp về chủ thể tham gia ký kết hợp đồng và hợp pháp về các nội dung ký kết trong hợp đồng. Ví dụ các điều kiện bảo hiểm, mức phí phù hợp với quy định của pháp luật. Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải có đầy đủ tư cách pháp lý. [5, tr.30-50]

  – Người tham gia bảo hiểm và người bảo hiểm đại diện cho cả cá nhân hoặc tổ chức (hội, nhóm, công ty…có đăng ký chính thức). Ở Việt Nam, chỉ có các công ty có đăng ký và được cấp phép thì mới được kinh doanh bảo hiểm. Bởi vậy, người bảo hiểm ở đây chỉ bao gồm các công ty bảo hiểm. [9, tr 30-50]

  1.1.1.2. Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ

  Bảo hiểm phi nhân thọ là một trong hai loại hình bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm qua đó công ty bảo hiểm cam kết sẽ trả một số tiền thỏa thuận khi có sự kiện quy định xảy ra liên quan đến sinh mạng và sức khỏe của con người. Thì “ Bảo hiểm phi nhân thọ là các nghiệp vụ bảo hiểm thương mại khác không phải là bảo hiểm nhân thọ, là loại hình bảo hiểm qua đó công ty bảo hiểm cam kết sẽ chi trả bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến tổn thất về vật chất và tai nạn con người, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm”[13, tr.35-45]

  1.1.2.  Đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ

  Bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng và bảo hiểm nói chung có đặc trưng là ngành dịch vụ đặc biệt. Nó đặc biệt bởi:

  – Sản phẩm của bảo hiểm là sản phẩm vô hình:

  Sản phẩm bảo hiểm, về bản chất là một dịch vụ, một lời hứa, một lời cam kết mà công ty bảo hiểm đưa ra với khách hàng. Khách hàng đóng phí để đổi lấy những cam kết bồi thường hoặc chi trả trong tương lai.

  Khác với sản phẩm vật chất mà người mua có thể cảm nhận được qua cac giác quan, người mua sản phẩm bảo hiểm không thể chỉ ra mầu sắc, hình dáng, kích thước hay mùi vị của sản phẩm. Họ cũng không thể cảm nhận được bằng các giác quan như cầm nắm, sờ mó, ngủi hoặc nếm thử… [14, tr.52-56]

  – Bảo hiểm có chu trình kinh doanh ngược:

  Khác với chu trình sản xuất hàng hóa thông thường, khi giá cả được quyết định sau khi đã biết được chi phí sản xuất ra hàng hóa đó. Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hữu hình phải bỏ vốn ra trước, mua các máy móc, nguyên vật liêu, thuê nhân công thì mới sản xuất ra sản phẩm và thực hiện quy trình đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, khi sản phẩm đó bán được doanh nghiệp mới thu tiền về, trong khoản tiền này bao gồm cả vốn doanh nghiệp bỏ ra và lãi doanh nghiệp nhận được. Còn doanh nghiệp bảo hiểm không phải bỏ vốn trước, họ nhận phí bảo hiểm trước của người tham  gia bảo hiểm đóng góp và thực hiện nghĩa vụ sau với bên được bảo hiểm khi xảy ra sự cố bảo hiểm. Do vậy, không thể tính được chính xác hiệu quả của một sản phẩm bảo hiểm vào thời điểm bán sản phẩm [12, tr.79-83]

  Thông thường, hợp đồng bảo hiểm được coi là có hiệu lực ngay sau khi có sự chấp nhận của Người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo hợp đồng.  Phí bảo hiểm mà khách hàng đóng khi ký hợp đồng chính là giá bán một hợp đồng bảo hiểm.

  Mặt khác, chu trình kinh doanh ngược còn có tác dụng chi phối trách nhiệm đề phòng hạn chế tổn thất của người được bảo hiểm khi họ đã được một hợp đồng bảo hiểm bảo vệ. Bởi lẽ nếu tổn thất xảy ra ít, giá bán của các hợp đồng bảo hiểm năm sau đó sẽ được giảm đi (hay nói cách khác, khách hàng sẽ được giảm phí), ngược lại, nếu tỷ lệ tổn thất lớn, khách hàng sẽ phải trả phí cao hơn vào những năm sau.

  – Tâm lý người mua hàng không mưốn tiêu dùng dịch vụ này:[4, tr.79-83]

  Người mua bảo hiểm không mong muốn có sự kiện rủi ro xảy ra để được nhận quyền lợi bảo hiểm dù rằng quyền lợi đó có thể nhiều hơn gấp bội lần so với số phí phải đóng.

  Quá trình mua sản phẩm bảo hiểm chịu sự chi phối của các yếu tố tâm lý. Do chi phối bởi những tập tục, quan niệm có thể mang nặng yếu tố tâm linh, nên nói chung người mua không muốn nói đến rủi ro, không muốn thấy cụ thể những hậu quả của rủi ro có thể được bảo hiểm, điểm hình nhất trong bảo hiểm tử vong hay thương tật.

  Nhưng ngược lại, người mua coi việc mua một sản phẩm bảo hiểm  như một chiếc bùa hộ mệnh, giúp họ yên tâm hơn về mặt tinh thần đồng thời có sự đảm bảo về mặt vật chất khi điều không may xảy ra. Người bán cũng dễ bị ý nghĩ chiều lòng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà thiếu sự cân nhắc cần thiết cho việc lực chọn và đánh giá những rủi ro có thế đảm nhận.

  1.1.3. Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ

  Để không ngừng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo hiểm phi nhân thọ đã luôn chú trọng phát triển các nghiệp vụ nhằm đa dạng hoá sản phẩm bảo hiểm, đáp ứng được nhu cầu da dạng và phong phú của con người. Hiện nay nếu căn cứ vào đối tượng bảo hiểm phi nhân thọ được chia làm 3 loại [15, tr.66-90]:

  – Bảo hiểm tài sản

  – Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  – Bảo hiểm con người phi nhân thọ.

  D:\NGHỀ LUẬN VĂN\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\ĐÃ HOÀN THÀNH 12-2019\LV DUY TÂN 2019\LV TIẾN DUY TÂN 2019-MIC\BÀI LÀM\New folder

 2.  

  Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp
  Phát triển dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ bán lẻ tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *