Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

Lý do chọn đề tài

Trong công cuộc đổi mới của đất nước cùng với sự phát triển của khoa học, nền kinh tế xã hội thể thao cả nước nói chung và môn Pencak Silat nói riêng cũng đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, việc giành được những tấm huy chương tại các đấu trường này đã đưa Pencak Silat trở thành một trong các môn thể thao nước nhà.

Hiện nay, Bộ môn Pencak Silat, Trung tâm TDTT Hà Tĩnh, có khoảng 35 đến 40 VĐV các môn Võ với tuổi bình quân từ 11-17 đang được đào tạo tập trung tại trung tâm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, thông qua quá trình tuyển chọn tại các huyện, chúng tôi mong muốn nâng con số này lên con số 45 – 50 VĐV.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác huấn luyện ngày càng được chuẩn hóa, mong muốn tìm hiểu nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat Hà Tĩnh lứa tuổi 15-16. Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng và tính bức thiết của vấn đề, chúng tôi xác định nghiên cứu đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tài liệu cũng như sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác, đề tài tiến hành nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh, làm cơ sở để đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên, giúp cho vận động viên tự đánh giá trình độ bản thân và huấn luyện viên đánh giá và điều chỉnh chương trình kế hoạch huấn luyện.

2. Mục tiêu nghiên cứu. Để thực hiện được mục đích nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành giải quyết hai nhiệm vụ sau:

Mục tiêu 1: Lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 đội tuyển trẻ Hà Tĩnh.

Mục tiêu 2: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 đội tuyển trẻ Hà Tĩnh.

Giả thiết khoa học: Để phục vụ quá trình đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16, đội tuyển trẻ Hà Tĩnh sử dụng tiêu chuẩn đánh giá là biện pháp quan trọng để VĐV tự có căn cứ đánh giá năng lực bản thân và HLV có cơ sở điều khiển, điều chỉnh quá trình tuyển chọn nhằm đạt được kết quả cao trong công tác huấn luyện và đào tạo VĐV.

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

3. Những đóng góp mới của luận văn

CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Luận văn gồm 87 trang A4: Gồm các phần: Lý do chọn đề tài; Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (… trang); Chương 2. Phương pháp tổ chức nghiên cứu (… trang); Chương 3. Kết quả nghiên cứu (… trang); Kết luận và kiến nghị. Luận văn sử dụng … tài liệu tham khảo; 1 phụ lục, 13 bảng số liệu 2 biểu đồ.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Đặc điểm môn Pencak Silat

1.2. Đặc điểm các tố chất thể lực của môn PencakSilat

1.3. Các quan điểm đánh giá trình độ tập luyện thể thao

1.4. Những nghiên cứu có liên quan

1.5. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 15-16

1.6. Cơ sở lý luận của lập Test và lý thuyết đánh giá

CHƯƠNG 2 . PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu:

Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán học thống kê.

2.2. Tổ chức nghiên cứu:

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

Chủ thể nghiên cứu: Tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

Khách thể nghiên cứu: Chuyên gia, HLV, VĐV Pencak Silat.

2.2.2. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2017 – 8/2019.

2.2.3. Địa điểm nghiên cứu: Trường đại học thể dục thể thao Đà Nẵng; Trung tâm đào tạo VĐV Hà Tĩnh.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

3.1.1. Lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

3.1.2. Những tố chất thể lực đặc trưng của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Để đánh giá những tố chất thể lực đặc trưng của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh, đề tài tiến phỏng vấn hai lần tố chất thể lực đểu đạt từ 70% tổng điểm tối đa trở lên. Cụ thể kết quả thành phần phỏng vấn được trình bày ở biểu đồ 1.

Biểu đồ 1: Tỷ lệ thành phần đối tượng phỏng vấn tố chất thể lực đặc trưng của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Qua biểu đồ 2. cho thấy: Trong 7 tố chất thể lực thành phần đưa ra phỏng vấn, có 5 tố chất thể lực được coi là đặc trưng, cần phải đánh giá cho nam VĐVPencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh (có ý kiến trả lời ở cả hai lần phỏng vấn từ 70% tổng điểm tối đa trở lên) bao gồm: Sức nahnh; Sức mạnh tốc độ; Sức mạnh bền; Sức bền; Khả năng phối hợp động tác.

3.1.2. Lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Từ kết quả phỏng vấn, chúng tôi sẽ lựa chọn các chỉ tiêu có tổng điểm hai lần phỏng vấn đạt từ 70% tổng điểm trở lên để tiến hánh các thử nghiệm của đề tài. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 3:

Bảng 3: Lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho nam vđv Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

TTPhân loạiCác Test sử dụngLần 1

(n=34)

Lần 2

(n=31)

Điểm%Điểm%
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)8078.437580.65
2Chạy 100m TĐC(s)6967.656367.74
3Chạy 30m XFC (s)8078.437782.80
4Nằm sấp chống dẩy 30s( lần)8179.417681.72
5Bật xa tại chỗ (cm) 8381.377782.80
6Bật cao tại chỗ (cm)8078.437580.65
7Nằm ngửa gập bụng 60s (lần)7068.636367.74
8Nằm sấp ưỡn lưng 60s (lần)6866.676670.97
9Ke lưng thang gióng 20s (lần)6563.736468.82
10Chạy 800m (s)7977.457681.72
11Gánh tạ 15 kg bật đổi chân 30s (lần)6361.766367.74
12Nằm ngửa đẩy tạ 15kg (lần)6866.676468.82
13Xoạc ngang (cm)6462.756266.67
14Xoạc dọc (cm)6765.696064.52
15Ưỡn thân (cm)6664.716670.97
16Gập thân trước (cm)8078.437277.42
17Chạy ziczăc 30m (s)8280.397782.80
18Chạy 3000m (phút)7977.457580.65
19Bật tổ hợp (ưỡn thân – chống đẩy) 20s (lần)8179.417681.72
20Thể lực chuyên mônĐấm hai đích đối diện khoảng cách 2m, 20s (lần)8482.357378.49
21Đá ngang 2 đích đối diện cách 2m 20s (lần)_7068.636367.74
22Đá đích 2 chân có buộc chun 30s (lần)7876.477580.65
23Đá vòng cầu 2 chân liên tục 15s (lần)8078.437782.80
24Đá phối hợp 3 kỹ thuật trên từng chân 20s (lần)6967.656266.67
25Di chuyển chữ V kết hợp đấm tốc độ 15s (lần)8280.397277.42
26Quét sau vào đích 30s (lần)8078.437378.49
27Phối hợp 2 đòn quét ngã trước – sau 15s (lần)6866.676468.82
28Khả năng thăng bằng của cơ thể (s)8078.437681.72

Qua bảng 3. cho thấy: trong 28 Test đưa ra phỏng vấn lựa chọn Test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh, có 16 Test được các huấn luyện viên, chuyên gia, trọng tài, cán bộ quản lý đánh giá cao hơn 70% tổng điểm tối đa ở cả hai lần phỏng vấn và được đề tài lựa chọn bao gồm:

Thể lực chung: 1. Nhảy dây 15s (lần); 2. Chạy 30m XFC (s); 3. Nằm sấp chống dẩy 30s( lần); 4. Bật xa tại chỗ (cm); 5. Bật cao tại chỗ (cm); 6. Chạy 800m (s); 7. Gập thân trước (cm); 8. Chạy ziczăc 30m (s); 9. Chạy 3000m (phút); 10. Bật tổ hợp (ưỡn thân – chống đẩy) 20s (lần).

Thể lực chuyên môn: 1. Đấm hai đích đối diện khoảng cách 2m, 20s (lần); 2. Đá đích 2 chân có buộc chun 30s (lần); 3. Đá vòng cầu 2 chân liên tục 15s (lần); 4. Di chuyển chữ V kết hợp đấm tốc độ 15s (lần); 5. Quét sau vào đích 30s (lần); 6. Khả năng thăng bằng của cơ thể (s).

3.1.3. Xác định độ tin cậy của các Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Để đánh giá hệ số tin cậy của Test trên các đối tượng và điều kiện lập Test được đảm bảo như nhau. Kết quả được trình bày ở bảng 4.

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

Bảng 4: Xác định độ tin cậy của các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

TTPhân loạiCác TestLứa tuổi 15 (n=10)Lứa tuổi 16 (n=10)
Lần 1Lần 2rLần 1Lần 2r
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)33.7 ± 3.3534 ± 2.40.9235.4± 3.3735.5± 3.340.87
2Chạy 30m XFC (s)4.47 ± 0.244.36 ± 0.250.804.30±0.244.32±0.250.84
3Nằm sấp chống đẩy 30s (lần)28.3 ± 3.3127.25 ± 3.040.8429.7±3.2129.5±3.230.83
4Bật xa tại chỗ (cm)208.5±9.66208.9±9.680.87213.7±9.67215.3±10.030.86
5Bật cao tại chỗ (cm)250.5±8.74251.1±8.770.85258.5±8.80258.7±8.870.87
6Chạy 800m (s)197.3 ± 10.4195.3 ± 10.10.74186.2±11.0186.7±11.40.72
7Gập thân trước (cm)12 ± 6.1212.3 ± 5.570.7814.2±6.0114.3±5.790.76
8Chạy ziczăc 30m (s)6.7 ± 0.466.82 ± 0.440.666.4±0.456.42±0.470.72
9Chạy 3000m (phút)17.6 ± 1.7617.62 ± 1.750.8016.7±1.7516.8±1.780.83
10Bật tổ hợp (ưỡn thân – chống đẩy) 20s (lần)12.4±1.2312.7±1.270.7913.5±1.3713.7±1.400.79
11Thể lực chuyên mônĐấm 2 đích đối diện cách 2m 20s (lần)28.25 ± 2.5927.3 ± 1.680.8330.3±2.7730.2±2.750.82
12Đá đích 2 chân buộc chun 30s (lần)29.65 ± 2.628.7 ± 2.220.8331.5±2.631.4±2.70.84
13Đá vòng cầu 2 chân liên tục 15s (lần)30 ± 2,7329.8 ± 2.230.8032.1±2.7633.2±2.730.80
14Di chuyển chữ V kết hợp đấm tốc độ 15s (lần)16.1 ± 2.015.3 ± 2.220.7817.2± 2.0117.1±2.020.78
15Quét sau vào đích 30s (lần)18.3 ± 2.0718.2 ± 2.080.8819.3±2.0419.4±2.050.87
16Khả năng thăng bằng của cơ thể (s)24.7 ± 3.3824.3 ± 5.30.7723.5±3.716.3±3.40.72

Qua bảng 4 cho thấy: Trong 16 chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15 – 16 đã được tuyển chọn qua phỏng vấn các HLV, trọng tài, giáo viên Pencak Silat , có 10 chỉ tiêu đạt độ tin cậy với r từ 0.80 đến 0.92 ở ngưỡng P < 0.05 đến P < 0.01 thoả mãn yêu cầu r ≥ 0,80 (ngưỡng p<0,05) có nghĩa là đảm bảo độ tin cậy sử dụng bao gồm các Test in đậm trên bảng.

3.1.4. Chứng minh tính thông báo của các Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Kết quả được trình bày ở bảng 5:

Bảng 5: Xác định tính thông báo của các Test đánh giá trình độ thể lực của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

TTPhân loạiCác TestLứa tuổi 15 (n=10)Lứa tuổi 16 (n=10)
rPrP
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)0,86<0.010.82<0.01
2Chạy 30m XFC (s)0,74<0.010.83<0.01
3Nằm sấp chống dẩy 30s (lần)0,74<0.010.81<0.01
4Bật xa tại chỗ (cm)0,91<0.010.87<0.01
5Bật cao tại chỗ (cm)0,77<0.010.72<0.01
6Chạy 3000m (phút)0,76<0.010.77<0.01
7Thể lực chuyên mônĐấm 2 đích đối diện cách 2m 20s (lần)0,78<0.010.76<0.01
8Đá 2 đích chân có buộc chun 30s (lần)0,81<0.010.83<0.01
9Quét sau vào đích 30s (lần)0,86<0.010.85<0.01
10Đá vòng cầu 2 chân liên tục 15s (lần)0,77<0.010.77<0.01

Qua bảng 5 cho thấy: Những chỉ tiêu đảm bảo độ tin cậy đã được chứng minh đều có tính thông báo cao. Cả 10 chỉ tiêu đều đạt hệ số tương quan r từ 0,71 đến 0,89 ở ngưỡng xác xuất p ≤ 0,01 thoả mãn yêu cầu tính thông báo có r ≥ 0,60 với p ≤ 0,05 là:

Thể lực chung: 1. Nhảy dây 15s (lần); 2. Chạy 30m XFC (s); 3. Nằm sấp chống dẩy 30s( lần); 4. Bật xa tại chỗ (cm); 5. Bật cao tại chỗ (cm); 6. Chạy 3000m (phút).

Thể lực chuyên môn: 1. Đấm hai đích đối diện khoảng cách 2m, 20s (lần); 2. Đá đích 2 chân có buộc chun 30s (lần); 3. Đá vòng cầu 2 chân liên tục 15s (lần); 4. Quét sau vào đích 30s (lần).

3.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

3.2.1. So sánh sự khác biệt kết quả kiểm tra trình độ thể lực của nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Trước khi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng điểm đánh giá trình độ thể lực cho VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh, đề tài tiến hành so sánh sự khác biệt về thành tích kiểm tra giữa các độ tuổi bằng tham số t. Nếu giữa các lứa tuổi có sự khác biệt đủ độ tin cậy thống kê cần thiết về thành tích, đề tài sẽ xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng điểm riêng cho từng lứa tuổi, còn nếu không có sự khác biệt về thành tích kiểm tra, đề tài sẽ xây dựng 1 tiêu chuẩn chung cho cả 2 lứa tuổi. Kết quả cụ thể được trình bày ở bảng 6.

Bảng 6. Sự khác biệt về kết quả lập test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

TTTestLứa tuổi 15Lứa tuổi 16tp
±±
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)342.435.53.342.412< 0.05
2Chạy 30m XFC (s)4.360.254.320.252.297< 0.05
3Nằm sấp chống đẩy 30s (lần)27.253.0429.53.232.87< 0.05
4Bật xa tại chỗ (cm)208.99.68215.310.032.267< 0.05
5Bật cao tại chỗ (cm)251.18.74258.78.772.433< 0.05
6Chạy 3000m (phút)17.621.7516.81.782.384< 0.05
7Thể lực chuyên mônĐấm 2 đích đối diện cách 2m 20s (lần)27.31.6830.22.753.85< 0.05
8Đá đích 2 chân buộc chun 30s (lần)28.72.2231.42.72.32< 0.05
9Đá vòng cầu 2 chân liên tục 15s (lần)29.82.2333.22.733.12< 0.05
10Quét sau vào đích 30s (lần)18.22.0819.42.053.01< 0.05

Qua bảng 6. cho thấy: Kết quả so sánh thành tích lập test của cả 10 test ở cả 2 lứa tuổi 15 và 16 đều có sự khác biệt đáng kể về thành tích thể hiện ở ttính>tbảng ở ngưỡng xác xuất P<0.05. Như vậy, khi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng điểm đánh giá trình độ thể lực cho VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15 – 16 Hà Tĩnh, cần phải xây dựng cho mỗi lứa tuổi 01 bảng tiêu chuẩn phân loại và bảng điểm riêng.

3.2.2. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại các Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Sau khi sử lý phương pháp toán học thống kê và xác định được độ tin cậy và tính thông báo của các Test trên đối tượng đã định, chúng tôi tổ chức tiến hành nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cho các Test đã lựa chọn trên kết quả của lần lập Test thứ nhất. Kết quả tính toán được trình bày cụ thể ở bảng 7 và 8.

Bảng 7. Tiêu chuẩn phân loại các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15 Hà Tĩnh

TTPhân loạiCác TestGiỏiKháTrung bìnhYếuKém
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)>40.437.05-40.330.35-37.0427-30.35<27
2Chạy 30m XFC (s)<3.993.99-4.234.22-4.714.70-4.95>4.95
3Nằm sấp chống đẩy 10s (lần)>34.9231.61-34.9224.99-31.6121.68-24.99<21.68
4Bật xa tại chỗ (cm)>227.82218.16-227.82198.84-218.16189.18-198.84<189.18
5Bật cao tại chỗ (cm)>267.98259.24-267.98241.76-259.24233.02-241.76<233.02
6Chạy 3000m (phút)<14.0814.08-15.8415.83-19.3619.35-21.12>21.12
7Thể lực chuyên mônĐấm hai đích đối diện cách 2m 20s>33.4330.84-33.4325.66-30.8423.07-25.66<23.07
8Đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích 15s (lần)>34.8532.25-34.8527.05-32.2524.45-27.05<24.45
9Đá đích hai chân có buộc chun 30s (lần)>35.4632.73-35.4627.27-32.7324.54-27.27<24.54
10Quét sau vào đích 30s (lần)>22.4420.37-22.4416.23-20.3714.16-16.23<14.16

Bảng 8. Tiêu chuẩn phân loại các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16 Hà Tĩnh

TTPhân loạiCác TestGiỏiKháTrung bìnhYếuKém
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)>42.1438.77-42.1432.03-38.7728.66-32.03<28.66
2Chạy 30m XFC (s)<3.823.81-4.064.05-4.544.53-4.78>4.78
3Nằm sấp chống đẩy 10s (lần)>36.1232.91-36.1226.49-32.9123.28-26.49<23.28
4Bật xa tại chỗ (cm)>332.04322.37-332.04303.03-322.37293.36-303.03<293.36
5Bật cao tại chỗ (cm)>276.4267.6-276.4250-267.6241.2-250<241.2
6Chạy 3000m (phút)<13.213.1-14.9514.94-18.4518.44-20.2>20.2
7Thể lực chuyên mônĐấm hai đích đối diện cách 2m 20s.>35.8433.07-35.8427.53-33.0724.76-27.53<24.76
8Đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích 15s (lần).>36.734.1-36.728.9-34.126.3-28.9<26.3
9Đá đích hai chân có buộc chun 30s (lần).>37.6234.86-37.6229.34-34.8626.58-29.34<26.58
10Quét sau vào đích 30s (lần)>23.3821.34-23.3817.26-21.3415.22-17.26<15.22

Các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh được xây dựng ở bảng 7 và 8. rất thuận tiện cho việc sử dụng để đánh giá xếp loại từng chỉ tiêu tuyển chọn. HLV sau khi tiến hành lập Test trong thực tiễn muốn thực hiện xếp loại VĐV cần tuân theo:

Xác định độ tuổi của các VĐV; Xác định Test cần đánh giá, tra cứu; Căn cứ các bảng phân loại tương ứng theo từng lứa tuổi, tiến hành phân loại trình độ theo chỉ tiêu.

3.2.2. Xây dựng bảng điểm đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐVPencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Các bảng tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ thể lực của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh đã xây dựng của đề tài khá ưu việt cho phép đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, nhưng khi đánh giá tổng hợp thì các bảng xếp loại đó còn bị hạn chế bởi mỗi chỉ tiêu có đơn vị đo lường khác nhau (độ dài, tần số, thời gian…). Để giải quyết được vấn đề đó chúng tôi đã quy đổi theo đơn vị đo lường trung gian theo thang độ C: C=5+2Z (từ 1 đến 10 điểm). Riêng đối với các Test tính thành tích bằng giây thì đổi giá trị +δ thành -δ hoặc đổi dấu công thức C=5-2Z. Kết quả trình bày ở bảng 9. và 10.

Bảng 9. Bảng điểm tuyển chọn thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15

TTPhân loạiCác Test10987654321
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)42403937353432302927
2Chạy 30m XFC (s)3.873.994.114.234.354.474.594.714.834.95
3Nằm sấp chống đẩy 10s (lần)37353332302827252322
4Bật xa tại chỗ (cm)233228223218213209204199194189
5Bật cao tại chỗ (cm)272268264259255251246242237233
6Chạy 3000m (phút)13.2014.0814.9615.8416.7217.6018.4819.3620.2421.12
7Thể lực chuyên mônĐấm hai đích đối diện cách 2m 20s35333231302827262423
8Đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích 15s (lần)36353432313028272624
9Đá đích hai chân có buộc chun 30s (lần)37353433313029272625
10Quét sau vào đích 30s (lần)23222120191817161514

Bảng 10. Bảng điểm tuyển chọn thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16

TTPhân loạiCác Test10987654321
1Thể lực chungNhảy dây 15s (lần)44424039373534323029
2Chạy 30m XFC (s)3.703.823.944.064.184.304.424.544.664.78
3Nằm sấp chống đẩy 10s (lần)38363533313028262523
4Bật xa tại chỗ (cm)337332327322318313308303298293
5Bật cao tại chỗ (cm)281276272268263259254250246241
6Chạy 3000m (phút)12.3313.2014.0814.9515.8316.7017.5818.4519.3320.20
7Thể lực chuyên mônĐấm hai đích đối diện cách 2m 20s37363433323029282625
8Đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích 15s (lần)38373534333230292826
9Đá đích hai chân có buộc chun 30s (lần)39383635333231292827
10Quét sau vào đích 30s (lần)24232221201918171615

Qua bảng 9 và 10, để tài đã xây dựng được thang điểm đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh. Từ kết quả nghiên cứu ở những phần trên cho thấy: để đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh, giá trị tối đa của mỗi Test là 10 điểm nên tổng điểm đạt được tối đa của các Test này là 100 điểm. Kết quả nghiên cứu cho phép phân loại trình độ tập luyện thể lực theo giá trị từng chỉ tiêu riêng biệt đồng thời cho phép đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak silat theo điểm của từng chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu. Việc đó rất cần thiết đối với các huấn luyện viên và các VĐV.

Để giải quyết vấn đề này đề tài tiến hành lấy số liệu ở các bảng tiêu chuẩn phân loại và so sánh với các số liệu bảng điểm đánh giá trình độ tập luyện (bảng 7; 8; 9 và 10) để quy ra điểm theo từng chỉ tiêu, sau đó tổng hợp lại. Kết quả phân loại điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak silat lứa tuổi 15 – 16 Hà Tĩnh, kết quả được trình bày ở bảng 11.

Bảng 11. Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Phân loại điểm tổng hợpTổng điểm
Giỏi≥ 90
Khá70 – 89
Trung bình50 – 69
Yếu30 – 49
Kém< 49

Để đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐVPencak silat lứa tuổi 15 – 16 Hà Tĩnh cần thực hiện các bước sau: Tiến hành lập Test (đảm bảo điều kiện lập Test như yêu cầu); Xác định tuổi của VĐV và tìm bảng điểm đánh giá trình độ tập luyện thể lực theo lứa tuổi tương ứng; Xác định giá trị tương ứng của từng chỉ tiêu bằng cách đối chiếu kết quả lập Test của nó với các giá trị tương ứng trong bảng điểm đánh giá được rút ra; Tính tổng điểm đạt được của từng VĐV, sau đó đối chiếu kết quả tổng điểm với bảng 11. Để xác định trình độ tập luyện thể lực đạt được của VĐV.

3.2.3. Kiểm nghiệm các Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh

Để đánh giá hiệu quả các Test đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh, đề tài tiến hành kiểm nghiệm các Test trong thực tế theo cả hai xu hướng thuận và nghịch.

3.2.3.1. Phương pháp kiểm tra thuận

Tháng 6/2019, trước giải trẻ toàn quốc được tổ chức tại Bình Dương, chúng tôi tiến hành kiểm tra 7 nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Hà Tĩnh lứa tuổi 15 – 16 bằng 10 test lựa chọn và dự báo thành tích của các VĐV. Mục đích của phương pháp kiểm tra thuận là kiểm nghiệm xem những VĐV đạt được thành tích tốt trong các Test đánh giá trình độ thể lực đã lựa chọn có đạt được thành tích tốt trong thi đấu thực tế không? Kết quả được trình bày ở bảng 12.

Bảng 12: Bảng điểm kiểm tra trình độ thể lực và dự báo thành tích thi đấu của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh (kiểm tra thuận)

TTHọ và tênLứa tuổiTổng điểmXếp loạiDự báo thành

tích thi đấu

1Nguyễn Đình Cương1565Trung bìnhVòng 1/8
2Lê Tiến Tuấn1586KháHC Đồng
3Phạm Ngọc Tân1692GiỏiHC Bạc
4Chu Đức Hậu1678KháHC Đồng
5Nguyễn Ngọc Tùng1690GiỏiHC Vàng
6Lộc Mạnh Hà1567Trung bìnhVòng 1/8

Tại giải trẻ toàn quốc môn Pencak Silat được tổ chức vào tháng 6/2019 trên thực tế VĐV Nguyễn Ngọc Tùng đã giành được HC Vàng, hai VĐV Lê Tiến Tuấn và Chu Đức Hậu giành HC Đồng, hai VĐV Nguyễn Đình Cương và Lộc Mạnh Hà thua cuộc tại vòng 1/8 và không giành được huy chương. Điều đó chứng tỏ những VĐV có tổng điểm kiểm tra cao và được dự đoán có thành tích thì trên thực tế đã giành được thành tích cao và ngược lại, những VĐV có tổng điểm kiểm tra thấp, được dự đoán không có thành tích thì kết quả thi đấu không được khả quan. Như vậy, các Test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak silat lứa tuổi 15 – 16 mà đề tài xây dựng đã bước đầu có hiệu quả theo hướng kiểm tra thuận. Nhưng liệu nếu kiểm tra nghịch, các Test trên còn tỏ ra hiệu quả không? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi tiếp tục kiểm tra nghịch ở phần tiếp theo của đề tài.

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh.

3.2.3.2. Phương pháp kiểm tra nghịch

Sau khi kết thúc giải trẻ Quốc gia môn Pencak Silat, chúng tôi tiến hành kiểm tra 7 nam vận động Pencak Silat có và không có thành tích của các đoàn xem những VĐV có thành tích thực tế cao có đạt tổng điểm cao hay không? Kết qủa được trình bày ở bảng 13:

Bảng 13: Bảng điểm kiểm tra trình độ thể lực và thành tích thi đấu thực tế của nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh (kiểm tra nghịch)

TTHọ và tênLứa tuổiThành tích thi đấu thực tếTổng điểmXếp loại
1Nguyễn Nhật Nam16HC Đồng85Khá
2Đinh Văn Thắng15Vòng 1/865Trung bình
3Nguyễn Thái Linh16HC Vàng93Giỏi
4Nguyễn Mạnh Hoàng Long15HC Đồng83Khá
5Nguyễn Minh Hoàng15Vòng 1/866Trung bình
6Lê Đức Tuấn16HC Bạc82Khá
7An Xuân Đức15Vòng 1/864Trung bình

Qua bảng 13 cho thấy: Trên thực tế, những VĐV có thành tích thi đấu tốt tại giải trẻ Quốc gia môn Pencak Silat thì cũng có tổng điểm kiểm tra cao, và ngược lại, VĐV thi đấu không tốt thì có tổng điểm kểm tra không tốt. Ví dụ: VĐV Nguyễn Thái Linh đạt HC Vàng trên thực tế, khi kiểm tra đạt tổng điểm là 93 xếp loại giỏi; VĐV Nguyễn Nhật Nam đạt HC Đồng, khi kiểm tra đạt 85 điểm, xếp loại khá; hai vận động viên Nguyễn Mạnh Hoàng Long và Lê Đức Tuấn cũng có kết quả tương tự; ba VĐV Đinh Văn Thắng, Nguyễn Minh Hoàng và An Xuân Đức trên thực tế không có huy chương, khi được kiểm tra đạt tổng điểm lần lượt là 65; 66 và 64, xếp loại trung bình. Như vậy, các Test tuyển chọn thể lực cho nam VĐV Pencak Silat nội dung biểu diễn đã lựa chọn của đề tài đã có hiệu quả cao khi được kiểm tra nghịch: Như vậy, qua kiểm tra, đề tài đã chứng minh tính hiệu quả của các Test đã lựa chọn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Từ kết quả nghiên cứu đề tài có những nhận xét sau:

1. Thực trạng công tác đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh hiện nay đôi khi chưa được quan tâm thích đáng, chưa hệ thống và chưa thống nhất có các chỉ tiêu tuyển chọn cho từng lứa tuổi.

2. Các tố chất thể lực cần chú ý tuyển chọn đối với nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh bao gồm: sức nhanh; sức mạnh tốc độ, sức mạnh bền, Sức bền, khả năng phối hợp động tác.

3. Qua nghiên cứu, đã chọn được 10 chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 15-16 Hà Tĩnh bao gồm: Thể lực chung: 1. Nhảy dây 15s (lần); 2. Chạy 30m XFC (s); 3. Nằm sấp chống đẩy 30s (lần); 4. Bật xa tại chỗ (cm); 5. Bật cao tại chỗ (cm); 6. Chạy 3000m (phút);

Thể lực chuyên môn: 7. Đấm hai đích đối diện cách 2m 20s; 8. Đá vòng cầu hai chân liên tục vào đích 15s (lần); 9. Đá đích hai chân có buộc chun 30s (lần); 10. Quét sau vào đích 30s (lần).

4. Đã xây dựng được tiêu chuẩn, thang điểm và bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV Pencak silat lứa tuổi 15 -16 Hà Tĩnh; bước đầu ứng dụng kiểm nghiệm tiêu chuẩn này trong thực tế mang lại hiệu quả.

2. Kiến nghị:

Từ những kết luận của đề tài cho phép đi đến các kiến nghị sau:

– Các võ sư huấn luyện viên Pencak silat có thể sử dụng các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực, bảng điểm phân loại và các bảng điểm tổng hợp đã được xây dựng để đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐVPencak Silat, lứa tuổi 15 – 16 Hà Tĩnh.

– Cần mở rộng phạm vi nghiên cứu của đề tài sang các lứa tuổi và giới tính khác nhằm xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực đầy đủ chính xác góp phần nâng cao chất lượng trong việc đào tạo VĐV Pencak Silat Tỉnh nhà.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN TDTT\LUAN VAN 3 NGUOI/ truong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *