Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại Tây Nguyên

Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại Tây Nguyên

Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại Tây Nguyên

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trại giam là nơi chấp hành hình phạt của người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân. Người đang chấp hành án tại các trại giam được gọi là phạm nhân. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù ở trại giam, phạm nhân bị quản lý giam giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bị cách ly với xã hội nhằm làm mất đi khả năng tiếp tục phạm tội của họ, ngăn chặn những hậu quả xấu mà họ có thể gây ra cho người khác, cho xã hội; giáo dục họ trở thành người có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, có ích cho xã hội, đồng thời răn đe đối với người có ý định phạm pháp. Điều đó thể hiện quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù; một mặt đề cao tính nghiêm minh của pháp luật, mặt khác giáo dục, cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội.

Phần lớn phạm nhân khi chấp hành án ở trại giam đã nhận rõ tội lỗi, thật sự ăn năn và quyết tâm học tập, cải tạo tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phạm nhân ngoan cố, không chịu từ bỏ ý định phạm tội của mình, không đồng ý với phán xét của cơ quan bảo vệ pháp luật nên tìm mọi cách để chống lại công tác quản lý giam giữ của trại giam. Họ không chịu lao động, không tiếp thu sự giáo dục của cán bộ quản lý trại giam, vi phạm Nội quy trại giam và nguy hiểm hơn đã thực hiện hành vi phạm tội trong trại giam. Thậm chí có nhiều phạm nhân còn dụ dỗ, lôi kéo phạm nhân khác cùng phạm tội. Bên cạnh đó, còn có một số phạm nhân tuy bề ngoài tỏ ra chấp hành tốt Nội quy trại giam nhưng bên trong họ lại ngấm ngầm chống phá. Lợi dụng mọi sơ hở trong công tác quản lý giam giữ của cán bộ trại giam để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là những phạm nhân phạm các tội về trật tự an toàn xã hội, phạm nhân phạmcác tội về ma túy, phạm nhân có nhiều tiền án, tiền sự. Có những vụ phạm nhân phạm tội trong quá trình chấp hành án phạt tù để lại hậu quả rất nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản như: Cướp súng, công cụ hỗ trợ, tấn công cán bộ để trốn trại, giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong trại giam…

Trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng – Bộ Công an. Tính đến tháng 12 năm 2017 các Trại giam khu vực Tây Nguyên đang quản lý tổng số 4.445 phạm nhân, trong đó số phạm nhân nam là 4.225, phạm nhân nữ là 220 phạm nhân, phạm nhân phạm tội xâm phạm ANQG, liên quan đến ANQG là 28 phạm nhân. Ở đây tập trung quản lý giam giữ các phạm nhân phạm các tội về TTATXH, có nhiều tiền án, tiền sự, đối tượng nguy hiểm. Trong những năm qua, công tác quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân tại đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, số lượng phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá luôn ở mức cao. Công tác quản lý giam giữ phạm nhân được chấn chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Luật THAHS năm 2010. Tuy nhiên, với số lượng phạm nhân quá lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân. Tình hình phạm nhân vi phạm nội quy, phạm tội ở các Trại giam ở Tây Nguyên trong những năm qua vẫn còn xảy ra thường xuyên. Từ năm 2015 đến 2017 có 391 phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam, trong đó có 6 trường hợp bị truy tố. Cụ thể, năm 2015 có 3 trường hợp phạm nhân phạm tội trốn khỏi nơi giam, năm 2016 có 02 trường hợp phạm nhân phạm tội trốn khỏi nơi giam; năm 2017 có 01 trường hợp phạm nhân phạm tội trốn khỏi nơi giam. Tình hình phạm nhân phạm tội ở các Trại giam trên địa bàn Tây Nguyên có diễn biến rất phức tạp, tuy số phạm nhân vi phạm pháp luật có giảm nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh, đe dọa đến sự ổn định và an toàn của trại giam.

Phạm nhân phạm tội trong trại giam do những nguyên nhân cơ bản như: Số lượng phạm nhân lớn và có xu hướng tăng, ý thức chấp hành bản án, Nội quy trại giam và các quy định của pháp luật của phạm nhân chưa cao; cán bộ, chiến sĩ ở các trại giam còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật còn thiếu, hiệu quả của một số hoạt động nghiệp vụ (điều tra cơ bản, xây dựng, sử dụng CTVBM, khai thác phạm nhân, kiểm soát công khai…) chưa cao. Do vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong các trại giam nói riêng và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cần phải nghiên cứu cả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong các trại giam, đây là một đòi hỏi hết sức cấp bách. Vì vậy, tôi chọn luận văn “Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại Tây Nguyên” để nghiên cứu là có tính cấp thiết cao cả về lý luận và thực tiễn.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu về thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình phạm nhân tái phạm tội trong thời gian chấp hành án ở trại giam, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tái phạm tội của phạm nhân ở các trại giam trên địa bàn Tây Nguyên nói riêng, các trại giam thuộc Bộ Công an nói chung.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được những mục tiêu trên, luận văn tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

– Nghiên cứu làm rõ lý luận về hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội, tái phạm tội các trại giam thuộc Bộ Công an.

– Nghiên cứu, phân tích làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm do phạm nhân thực hiện ở các Trại giam khu vực Tây Nguyên.

– Nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm do phạm nhân thực hiện của cán bộ, chiến sĩ ở các Trại giam khu vực Tây Nguyên.

– Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm ở các Trại giam khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm do phạm nhân thực hiện ở trong trại giam thuộc khu vực Tây Nguyên.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Về chủ thể: Luận văn tập trung nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tình hình phạm nhân tái phạm của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở các trại giam thuộc khu vực Tây nguyên.

– Phạm vi về thời gian: Thời gian khảo sát từ năm 2015 đến hết năm 2018

– Phạm vi về không gian (địa bàn nghiên cứu): Trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân – Cục C10 – Bộ Công an.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Cơ sở lý luận

Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta về thi hành án phạt tù cũng như dựa trên những quy định về nghiệp vụ của Ngành Công an trong công tác quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

– Phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá.

– Phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiếu.

– Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.

– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

6.1. Ý nghĩa lý luận

Xét về nội dung: Luận văn nghiên cứu phòng ngừa tái phạm trong phạm vi chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

6.1. Ý nghĩa thực tiễn

– Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm ở trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân – Cục C10 – Bộ Công an. Đây là vấn đề hoàn toàn mới mà từ trước cho đến nay chưa tiến hành sơ kết, tổng kết một cách đầy đủ, cụ thể và chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về hoạt động này.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm ở trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân – Cục C10 – Bộ Công an.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình tái phạm.

Chương 2: Thực trạng phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam ở Tây Nguyên.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam ở Tây Nguyên thời gian tới.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA

TÌNH HÌNH TÁI PHẠM

1.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của tái phạm

Trong các nghiên cứu ở nước ngoài, từ “tái phạm” trong tiếng Anh (recidivism) và tiếng Pháp (récidive) đều có nguồn gốc từ một từ trong tiếng Latin là “recidivus” nên có nghĩa khá tương tự như tái phạm trong tiếng Hán hàm chứa từ “tái” (再) có nghĩa là “lại” và từ “phạm” (犯) có nghĩa là “xâm phạm”. Một thuật ngữ khác gần với tái phạm hình sự (hay có thể tạm coi là tái phạm tội) hơn thường được sử dụng trong tiếng Anh là “reoffending”. Vì thế, quan niệm về tái phạm trong các nghiên cứu nước ngoài cũng tương đối rộng, đôi khi chỉ hàm nghĩa về tái phạm hình sự nhưng cũng thường ám chỉ các các dạng tái phạm khác [7].

TS.G.V Đa – Scốp đã trình bày: “Tái phạm là một khái niệm pháp lý và rất có ý nghĩa trong tội phạm học… Tái phạm là phạm tội từ hai lần trở lên – kẻ tái phạm là kẻ phạm tội mới trong khi án tích về tội cũ chưa được xóa bỏ”. Nhà tội phạm học Mỹ Michael D. Maltz cho rằng “Người tái phạm là người sau khi mãn hạn tù (vì đã thực hiện một tội phạm) không hoàn lương mà thay vào đó họ lặp lại lối ứng xử cũ và tiếp tục phạm tội”. Như vậy, khái niệm này tương đối gần gũi với khái niệm tái phạm trong lĩnh vực hình sự ở Việt Nam.

Trong những nghiên cứu ở Việt Nam, thuật ngữ “tái phạm” xuất hiện thường xuyên. Theo từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học thì tái phạm là: “Phạm lại tội cũ, sai lầm cũ”. Từ điển Việt Nam của tác giả Thanh Nghị trình bày đơn giản: “Tái phạm là phạm tội lần nữa” , còn theo từ điển Hán Việt của tác giả Đào Duy Anh thì: “Tái phạm là phạm tội lần thứ hai”. Tái phạm còn là một hiện tượng được nhiều ngành luật trong hệ thống pháp luật quan tâm điều chỉnh, trong đó với mỗi ngành luật khác nhau, cách thức quy định về vấn đề tái phạm lại có những điểm khác nhau. Cụ thể:

Dưới góc độ pháp luật hình sự, tại Điều 49, BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) vấn đề tái phạm đã được xác định rõ ràng: “Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý”. Điều 53 BLHS năm 2015 quy định rõ “Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý”. Với căn cứ trên, TS. Nguyễn Văn Hoàng đưa ra quan điểm: “Tái phạm tội là hành vi phạm tội của những người mà trước đó đã có hành vi phạm tội đã bị kết án chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do vô ý” [8]. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Khoản 5 Điều 2 cũng quy định rõ: “Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính… mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý”. Luật lao động năm 2012 tại Khoản 2, Điều 122 lại quy định: “Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật”.

Về quan điểm cá nhân, tác giả cho rằng tái phạm là trường hợp đã bị kết án về một tội mà lại phạm tội mới.

Tái phạm theo các quy định của pháp luật và quan điểm của các tác giả nêu trên đã thể hiện sự lặp lại của hành vi với những dấu hiệu khác nhau.

Như vậy tái phạm tội có những đặc trưng sau:

– Tái phạm là hành vi phạm tội, nên có đầy đủ các dấu hiệu của tội phạm như tính trái pháp luật hình sự, tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tính có lỗi và tính chịu hình phạt. Trong tội phạm học, tái phạm là một hiện tượng đặc biệt của tội phạm nên có thể nghiên cứu một cách độc lập. Hiện tượng tái phạm trong tội phạm học là một hiện tượng mang tính “hiện thực” chứ không đơn thuần mang tính “pháp lý” như được nghiên cứu trong khoa học luật hình sự. Tuy nhiên, dù mang tính hiện thực hay pháp lý thì tái phạm vẫn có đầy đủ các nội dung của dấu hiệu tội phạm. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn giống với nội dung của tái phạm trong pháp luật hình sự.

– Người thực hiện hành vi phạm tội bị coi là tái phạm là người mà trước đó bị Tòa án kết án nhưng lại phạm tội mới đủ yếu tố xử lý hình sự. Ở đặc trưng này cần phải hiểu rõ: Người tái phạm chính là những người đã phạm tội trước đó lại phạm tội tiếp, không phân biệt: Đã xóa án tích hay chưa xóa án tích, là lỗi cố ý hay vô ý và tội phạm ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa khái niệm tái phạm trong tội phạm học với khái niệm tái phạm trong pháp luật hình sự chính là: Trong tội phạm học không nhất thiết phải quan tâm tới yếu tố án tích, hành vi lỗi và tính chất tội phạm mà chỉ cần thực hiện hai lần hành vi thỏa mãn cấu thành tội phạm là được coi là tái phạm tội.

Với đặc trưng trên, có thể thấy giữa phạm tội nhiều lần với tái phạm giống ở chỗ chủ thể đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, có nghĩa rằng chủ thể đó phạm tội từ hai lần trở lên. Song phạm tội nhiều lần khác tái phạm ở hai phương diện: Một là, hành vi của chủ thể có đầy đủ các dấu hiệu của hai tội phạm trở lên mà những tội ấy quy định tại cùng một điều hoặc một khoản của điều luật. Còn tái phạm thì hành vi phạm tội sau này có thể là phạm vào một tội mới khác với tội đã phạm trước đó; hai là, phạm tội nhiều lần khác tái phạm là người thực hiện hành vi phạm tội chưa bị kết án. Còn tái phạm tội tuy cũng nhiều lần phạm tội, nhưng đã bị kết án về tội trước đó và tội sau tái phạm có thể là một tội khác.

Đối với phạm nhiều tội thì phạm nhiều tội khác tái phạm ở chỗ người phạm tội chưa bị xét xử, chưa bị kết án về tội nào trong số các tội ấy. Đối với khái niệm tình trạng tái phạm tội, khái niệm tái phạm là chỉ hành vi phạm tội của những người mà trước đó đã bị kết án nhưng lại phạm tội mới đủ các yếu tố xử lý hình sự (bao gồm cả trường hợp đã xóa án tích và chưa xóa án tích). Còn tình trạng tái phạm tội là phản ánh tổng thể toàn bộ tình hình tái phạm tội, cơ cấu của tình trạng tái phạm tội trong một giai đoạn, thời điểm nhất định, diễn biến của toàn bộ các trường hợp tái phạm tội đã xảy ra trong một giai đoạn nhất định.

Vì vậy, khi nghiên cứu tái phạm dưới góc độ một hiện tượng, tội phạm học sẽ xem xét nó như một khía cạnh mang tính chuyên sâu về tội phạm và phải dựa trên các lý thuyết cơ bản về tội phạm cũng như các lý thuyết riêng biệt mang tính chất chuyên sâu và phản ánh được các đặc điểm riêng của hiện tượng này dưới cả góc độ pháp lý lẫn thực tiễn.

1.2. Khái niệm và ý nghĩa của phòng ngừa tái phạm

1.2.1. Khái niệm phòng ngừa tái phạm

Phòng ngừa tái phạm tội thực chất cũng là một bộ phận, một nội dung của hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung. Do đó, các nội dung của hoạt động phòng ngừa tái phạm tội được hình thành dựa trên nền tảng, các yêu cầu và đặc điểm của hoạt động phòng ngừa tội phạm.

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cho rằng: “Hoạt động phòng ngừa tái phạm đối với người đã chấp hành xong bản án hình sự là hình thức phòng ngừa cá biệt của các biện pháp phòng ngừa tội phạm” [21]. TS. Nguyễn Văn Hoàng cũng cho rằng: “Phòng ngừa tái phạm thực chất là một bộ phận, một nội dung của hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung” [8]. Vì dưới góc độ tội phạm học thì phòng ngừa tội phạm là tổng hợp các biện pháp có quan hệ tác động lẫn nhau, được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm và hạn chế, loại trừ những nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Trong các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, các tác giả thường không tìm đến một định nghĩa phức tạp về phòng ngừa tái phạm mà chỉ dừng lại ở việc hiểu nó theo ngữ nghĩa thông thường. Chẳng hạn, tác giả Peter Joyce nói đến phòng ngừa tái phạm như một chức năng hướng tới việc tối thiểu hóa nguy cơ tái phạm trong tương lai. Hay một tác giả khác quan niệm phòng ngừa tái phạm là việc giúp người phạm tội ngừng những hành vi bạo lực và tội phạm.

Trong lý luận tội phạm học gần đây bắt đầu đã đề cập đến những nhận thức cơ bản về phòng ngừa tái phạm. Hoạt động đó đòi hỏi phải thông qua hàng loạt các biện pháp trên cơ sở phát huy vai trò, sự quan tâm của cộng đồng kết hợp với sự kiểm tra, giám sát của xã hội. Mục tiêu của phòng ngừa tái phạm là cảm hóa, giáo dục không để cho những người đã bị kết án có hành vi tái phạm, khắc phục loại trừ nguyên nhân, điều kiện của tái phạm tội.

Trên cơ sở các phân tích trên, phòng ngừa tái phạm được hiểu là: Phòng ngừa tái phạm là việc áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau như biện pháp nhà nước, biện pháp xã hội, biện pháp nghiệp vụ hướng tới việc thủ tiêu nguyên nhân và điều kiện tái phạm tội, giúp đỡ những người đã có hành vi phạm tội và đã bị kết án trở thành người lương thiện nhằm từng bước ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi tái phạm trong xã hội.

Với khái niệm trên, khi hình dung về phòng ngừa tái phạm, cần cân nhắc tới một số khía cạnh quan trọng như sau:

– Về chủ thể: Có thể thấy chủ thể thực hiện phòng ngừa tái phạm tương đồng với chủ thể phòng ngừa tội phạm. Đó có thể là các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền, các tổ chức xã hội dân sự, cá nhân và đặc biệt là chính bản thân người phạm tội hay có thể nói là hầu hết các chủ thể pháp lý trong xã hội. Tuy nhiên, tái phạm là một hiện tượng đặc biệt của tội phạm nên chủ thể phòng ngừa quan trọng và trước hết phải là các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, gia đình và cơ quan, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, cải tạo, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người đã chấp hành xong hình phạt…

– Về khách thể: Phòng ngừa tái phạm hướng tới việc giảm thiểu sự phát sinh của hiện tượng này. Mục tiêu của nó không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ khách thể là các quan hệ xã hội cụ thể mà luật hình sự điều chỉnh mà còn ở chỗ bảo đảm TTXH, tinh thần thượng tôn pháp luật bởi sự tái phạm có tính nguy hiểm hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội thông thường. Ngoài ra, tái phạm còn được nhìn nhận như một hiện tượng xã hội. Vì vậy, có tác giả đã khẳng định phòng ngừa tái phạm: “Là một mục tiêu xã hội, không chỉ là một mục tiêu cá nhân”.

– Về đối tượng phòng ngừa: Xuất phát từ khái niệm tái phạm nên đối tượng phòng ngừa tái phạm có đặc điểm riêng biệt. Đó chính là những người đã có hành vi phạm tội và đã bị kết án. Ví dụ: người chấp hành xong án phạt tù, mãn hạn tù, đặc xá trở về địa phương, người đang chấp hành các hình phạt khác tại địa phương như cải tạo không giam giữ, án treo, quản chế…, người đang chấp hành án trong trại giam…

1.2.2. Khái niệm phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam

Phòng ngừa tội phạm nói chung, phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam nói riêng là một việc làm rất quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các cơ quan thực thi pháp luật mà còn có ý nghĩa to lớn đối với toàn xã hội. Nghiên cứu vấn đề này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trên phương diện lý luận mà còn rất thiết thực cho những đòi hỏi của thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành án phạt tù ở nước ta.

Các trại giam thuộc Cục C10 – Bộ Công an là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT, hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm ở các trại giam là rất cần thiết và quan trọng đối với mục tiêu bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Phạm nhân là đối tượng bị quản lý giam giữ, giáo dục ở trại giam rất đa dạng và phức tạp, có những đối tượng đã từng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến ANQG & TTATXH. Trong quá trình chấp hành án phạt tù ở trại giam, phần lớn phạm nhân đã nhận rõ tội lỗi do mình gây ra, quyết tâm học tập cải tạo để sớm được trở về gia đình và cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn không ít những phạm nhân chưa nhận thức rõ tội lỗi của mình, chưa thấy hết được tác hại do hành vi phạm tội của mình đã gây ra cho xã hội nên còn cố tình chống đối, vi phạm. Thậm chí có nhiều phạm nhân còn dụ dỗ, lôi kéo phạm nhân khác cùng phạm tội. Bên cạnh đó, còn có một số phạm nhân tuy bề ngoài tỏ ra chấp hành tốt Nội quy trại giam nhưng bên trong họ lại ngấm ngầm chống phá. Lợi dụng mọi sơ hở trong công tác quản lý giam giữ của cán bộ trại giam để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là những phạm nhân phạm các tội về trật tự an toàn xã hội, phạm nhân phạm các tội về ma túy, phạm nhân có nhiều tiền án, tiền sự. Có những vụ phạm nhân phạm tội trong quá trình chấp hành án phạt tù để lại hậu quả rất nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và tài sản như: Cướp súng, công cụ hỗ trợ, tấn công cán bộ để trốn trại, giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong trại giam…

Trên cơ sở các phân tích trên, phòng ngừa tình hình tái phạm được hiểu là: Phòng ngừa tình hình tái phạm ở trại giam là việc cơ quan trại giam và người có thẩm quyền áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau như biện pháp phòng ngừa xã hội, biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ theo quy định của pháp luật hướng tới việc thủ tiêu nguyên nhân và điều kiện tái phạm tội của phạm nhân đang chấp hành án ở trại giam, nhằm ngăn chặn, không để họ tiếp tục phạm tội, tái phạm, đồng thời tạo điều kiện cho họ rèn luyện cải tạo, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và trở thành người chấp hành tốt các quy tắc của cuộc sống xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc điểm của phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam:

– Về chủ thể: Chủ thể phòng ngừa tình hình tái phạm là các Đội nghiệp vụ và các Phân trại trực thuộc trại giam. Trong đó, các cán bộ giữ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa tình hình tái phạm là: Cán bộ Trinh sát, trực trại, quản giáo, Cảnh sát bảo vệ; nhưng cũng có cán bộ thực hiện nhiệm vụ này một cách gián tiếp như cán bộ giáo dục, hồ sơ. Tuy nhiên, quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân là nhiệm vụ chung của trại giam nên tất cả cán bộ, chiến sĩ trại giam đều có trách nhiệm trong hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm.

– Về khách thể: Chính là các quan hệ giữa phạm nhân với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam và các quan hệ xã hội sau khi phạm nhân chấp hành án xong về tái hòa nhập cộng đồng.

– Về đối tượng phòng ngừa: Xuất phát từ khái niệm trên cho thấy đối tượng phòng ngừa ở đây là các phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, đây là đối tượng duy nhất và đặc biệt của công tác phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam.

1.2.3. Chủ thể và mối quan hệ phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam

– Chủ thể trong phòng ngừa tình hình tái phạm ở trại giam:

* Đội trinh sát: Tham mưu cho Giám thị và trực tiếp tiến hành các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi vi phạm Nội quy trại giam, vi phạm pháp luật do phạm nhân thực hiện.

* Đội Giáo dục và hồ sơ: Tham mưu cho Giám thị và phối hợp với các đội nghiệp vụ khác, cơ bản là Cảnh sát quản giáo tiến hành các hoạt động giáo dục phạm nhân, làm chuyển biến nhận thức ở họ, nhất là những phạm nhân ngoan cố, chống đối và có ý định thực hiện hành vi vi phạm Nội quy trai giam vi phạm pháp luật, từ đó đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn phạm nhân phạm tội mới. Phối hợp với các đội nghiệp vụ khác đảm bảo tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước đối với phạm nhân, giải thích, phổ biến cho phạm nhân nắm rõ các quy định của pháp luật về nội dung này, không để các đối tượng chống đối lợi dụng để đòi yêu sách, chống đối và dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm trong trại giam. Phối hợp với các đội nghiệp vụ trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phạm nhân nhằm ngăn ngửa nguy cơ tái phạm.

* Đội Cảnh sát bảo vệ – cơ động: Tham mưu cho Giám thị và trực tiếp tiến hành các hoạt động tuần tra, canh gác, dẫn giải phạm nhân. Ngăn chặn phạm nhân móc nối với đối tượng bên ngoài hoặc đối tượng từ bên ngoài vận chuyển đồ vật cấm, công cụ phương tiện phạm tội vào khu giam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm của phạm nhân.

* Đội Cảnh sát quản giáo: Trực tiếp quản lý phạm nhân trong tất cả các hoạt động thi hành án. Nắm chắc tình hình phạm nhân về mọi mặt, phối hợp với các đội nghiệp vụ tổ chức hoạt động lao động, học tập cho phạm nhân và giáo dục phạm nhân từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật; chủ động cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, trang bị cho phạm nhân các kĩ năng sống để tái hòa nhập cộng đồng là giảm nguy cơ tái phạm trong phạm nhân.

* Đội tham mưu: Tham mưu cho Giám thị về việc cơ cấu, điều động bố trí cán bộ trong trại giam nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp các cán bộ chiến sĩ, các đội nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thi hành án phạt tù, trong đó có tổ chức thực hiện tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn phạm nhân phạm tội mới cũng như giáo dục để phòng ngừa phạm nhân tái phạm khi ra trại.

* Đội Kế hoạch, hướng nghiệp, dạy nghề và xây dựng: Tham mưu cho Giám thị và trực tiếp phối hợp với các đội nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trong đó có tính toán sự phù hợp về lao động cho phạm nhân nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức xây dựng, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động giam giữ, giáo dục và nhất là tổ chức cai nghiện cho phạm nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm do phạm nhân thực hiện trong trại giam và phòng ngừa tình trạng tái phạm khi phạm nhân hết án tái hòa nhập cộng đồng.

* Đội Y tế và bảo vệ môi trường: Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám thị và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho phạm nhân, phòng ngừa các trường hợp các đối tượng ngoan cố, chống đối trong trại giam lợi dụng chế độ khám, chữa bệnh cho phạm nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp các đội nghiệp vụ để tuyên truyền giáo dục cho số phạm nhân nghiện ma túy, giúp họ cai nghiện và từ bỏ ma túy, góp phần giảm nguy cơ tái phạm tội cho phạm nhân.

– Quan hệ phối hợp giữa các chủ thể trong phòng ngừa tình hình tái phạm:

Phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong trại giam, cũng như phòng ngừa tình hình tái phạm của phạm nhân được tiến hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân ở trại giam. Trên cơ sở chủ thể phòng ngừa tình hình tái phạm có thể thấy rằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng trực tiếp phòng ngừa phạm nhân phạm tội cũng như phòng ngừa tình hình tái phạm phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ khác trong trại giam để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn trại giam và đề phòng phạm nhân móc nối với đối tượng bên ngoài thực hiện âm mưu chống phá trại giam, các trại giam còn phải phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, các đơn vị Công an, Quân đội, quần chúng nhân dân nơi các trại giam đóng quân để nắm chắc tình hình xung quanh trại giam. Ngoài ra, khi có yêu cầu lực lượng Cảnh sát trại giam phải tích cực phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác thuộc lực lượng CAND để đấu tranh phòng chống tội phạm.

1.2.4. Ý nghĩa của phòng ngừa tái phạm tội

Phòng ngừa tái phạm có những ý nghĩa nổi bật sau:

– Phòng ngừa tái phạm có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa những người đã từng bị kết án hướng tới con người lương thiện nói riêng và xã hội con người nói chung. Bởi người đã từng bị kết án là những người đã có hành vi vi phạm pháp luật, có tư tưởng đi ngược với lợi ích xã hội nên thông qua việc quản lý, giáo dục, cảm hóa sẽ cung cấp các số liệu, tài liệu về những đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện, mục đích dẫn đến hành vi lệch chuẩn của họ nhằm giúp Nhà nước có cơ sở xây dựng, hoạch định, điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, các chính sách giáo dục, cải tạo đến những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người đang chấp hành bản án tại địa phương hoặc trong các trại giam… Việc quản lý, giáo dục, cảm hóa tốt sẽ góp phần làm cho tình hình ANTT, kỷ cương xã hội được tôn trọng, giữ vững và là cơ sở tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, pháp luật và các chủ thể quản lý xã hội để tiến tới công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Phòng ngừa tái phạm có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý xã hội góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Phòng ngừa tái phạm là một hoạt động mang tính xã hội cao bởi đây là việc thực hiện các chính sách xã hội vì con người, giáo dục, cảm hóa con người. Phòng ngừa tái phạm tội sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tái phạm gây ra, nhất là những thiệt hại về kinh tế. Điều này thể hiện ở những chi phí mà Nhà nước phải bỏ ra cho các hoạt động giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng, chi phí trong quá trình thi hành án. Và sẽ thật sự có ý nghĩa tích cực nếu nó được đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất hạ tầng, tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân. Bên cạnh đó, phòng ngừa tái phạm cũng sẽ giúp cho việc khai thác, phát huy và sử dụng được tiền năng, sức lực lao động nhằm phát triển kinh tế cũng như xây dựng cộng đồng dân cư an toàn. Thực tế cho thấy, đây chính là nguồn lực lao động to lớn trong xã hội, phần lớn người đã từng bị kết án thường không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, đang trong độ tuổi lao động. Vì vậy, giải quyết tốt chính sách việc làm, khuyến khích, động viên các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội quan tâm, tiếp nhận, giúp đỡ tạo điều kiện cả về vốn và nghề sẽ khai thác được tiềm năng này trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện tái phạm.

– Phòng ngừa tái phạm có ý nghĩa nghiệp vụ sâu sắc đối với các chủ thể phòng ngừa. Do đối tượng phòng ngừa có những đặc trưng riêng nên các chủ thể phòng ngừa phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để nắm vững tâm tư, nguyện vọng, tình hình diễn biến các hoạt động trong từng thời gian, kịp thời phát hiện những mối quan hệ phức tạp, có biểu hiện nghi vấn tái phạm tội và vi phạm pháp luật, ngăn ngừa tình trạng tái phạm tội từ đó góp phần giữ vững ANTT. Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để làm rõ hành vi, đối tượng, phương thức, hậu quả để có bản án răn đe. Cơ quan thì hành án, gia đình, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa nhằm nâng cao nhận thức hướng tới người lương thiện; đồng thời tạo điều kiện cho người bị kết án tái hòa nhập với cộng đồng.

1.3. Cơ sở của phòng ngừa tái phạm

1.3.1. Cơ sở lý luận của phòng ngừa tái phạm

C. Mác và Ph.Ăng – ghen trong những nghiên cứu của mình đã nêu lên tư tưởng cho rằng phương hướng cơ bản nhất của đấu tranh phòng, chống tội phạm là hoạt động phòng ngừa. Điểm xuất phát là phải tổ chức lại xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội vì con người, giáo dục con người mới trong xã hội, giải phóng con người ra khỏi các thói xấu của những hình thái kinh tế – xã hội cũ thì sẽ giải phóng tận gốc rễ nguyên nhân làm phát sinh tội phạm. Không thể loại trừ tội phạm bằng con đường cải cách những mặt riêng rẽ của xã hội, mà chỉ bằng con đường thay đổi toàn bộ hệ thống các quan hệ xã hội, cải tạo những quan hệ xã hội bóc lột thành quan hệ xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

Là người kế thừa học thuyết, V.I Lênin đã phát triển học thuyết phòng ngừa xã hội của C. Mác và Ph.Ăng – ghen thành cơ sở lý luận cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. V.I. Lênin chỉ rõ: “Trong lý tưởng của chúng ta không có chỗ cho bạo lực của con người”, và cho rằng muốn phòng ngừa tội phạm trong điều kiện xã hội chủ nghĩa thì phải tăng cường công tác giáo dục và nâng cao đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân, tạo điều kiện cho việc thủ tiêu tội phạm. Đây là một quá trình phức tạp, lâu dài, gay go và đầy gian khổ nên V.I. Lênin nhấn mạnh: “Sẽ rơi vào chủ nghĩa không tưởng nếu nghĩ rằng sau khi lật đổ Chủ nghĩa tư bản, người ta có thể làm việc ngay trong xã hội mà không cần một chuẩn mực pháp luật nào…”

Kế thừa và phát triển những tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho lý luận về đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam phải được coi là nhiệm vụ của toàn xã hội. Phải đề phòng và ngăn chặn những hoạt động phạm pháp khác của bọn trộm cướp và những phần tử tội phạm khác”. Người cũng thấy được sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đến mức độ: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn đến năm bảy vạn thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm… Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng khi tội phạm xảy ra thì phải tìm mọi cách hạn chế, không để cho tội phạm, tái phạm tội tái diễn gây ra tội ác cho xã hội.

Về nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, GS.TS. Đào Trí Úc chỉ ra nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm được hiểu là những mâu thuẫn của những quá trình xã hội, theo GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm được hiểu là: “Hệ thống các hiện tượng xã hội tiêu cực trong hình thái kinh tế – xã hội tương ứng quyết định sự ra đời của tình hình tội phạm như là hậu quả của mình” [19]. Tập thể tác giả của trường Đại học Luật Hà Nội cũng cho rằng: “Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm là tập hợp những ảnh hưởng, quá trình xã hội trực tiếp làm phát sinh tình hình tội phạm”

Như vậy, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể được các nhà khoa học tiếp cận thông qua cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội hay nói cách khác rằng: “Tình huống, hoàn cảnh cụ thể dù có thuận lợi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm phát sinh tội phạm nếu như ở một người cụ thể trước đó chưa hình thành (không có) những phẩm chất cá nhân tiêu cực”.

Bên cạnh đó, lý luận phòng ngừa tái phạm đã chỉ ra rằng phòng ngừa tái phạm có thể thực hiện được dưới hai mức độ: Phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung, phòng ngừa tội phạm cụ thể. Liên quan đến vấn đề này, GS.TS Võ Khánh Vinh đã cho rằng: “Các biện pháp phòng ngừa chung hướng đến việc khắc phục hoặc làm mất hiệu lực các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm nói chung (trong cả nước và trong một địa bàn” [18]. TS. Nguyễn Mạnh Kháng cho rằng: “Khi căn cứ vào mục tiêu phòng ngừa (theo tính chất) của tội phạm thì phòng ngừa tội phạm cụ thể có thể là phòng ngừa chung, phòng ngừa một loại tội, phòng ngừa tội phạm cụ thể” . Giáo trình Tội phạm học của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng nêu: “Căn cứ vào phạm vi, mức độ tác động của biện pháp thì có những biện pháp phòng ngừa chung, biện pháp phòng ngừa loại tội phạm và biện pháp phòng ngừa tội phạm cụ thể”. Như vậy, về mặt lý luận phòng ngừa tội phạm mà cụ thể là các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm, loại tội phạm đã được nhiều nhà khoa học thừa nhận. Bản chất phòng ngừa tội phạm nêu ở trên cho thấy vấn đề quan trọng, mang tính quyết định đến phòng ngừa tái phạm là xác định nguyên nhân và điều kiện của tái phạm.

Phòng ngừa tái phạm không chỉ dựa vào tình hình tội phạm và phân tích những nguyên nhân và điều kiện của tái phạm mà còn phải dựa vào thực trạng phòng ngừa tái phạm trên địa bàn. Thực trạng này bao gồm thực trạng tổ chức, phối hợp lực lượng; thực trạng giáo dục, cải tạo phạm nhân và quản lý tại xã, phường, trị trấn dân cư; thực trạng triển khai, áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong thực tế và trong những năm gần đây. Sau khi đánh giá thực trạng phòng ngừa, các chủ thể phòng ngừa sẽ dự báo tình hình trong tương lai, từ đó kiến nghị các biện pháp nhằm tăng cường các hoạt động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tái phạm tội trong thời gian tới. Những vấn đề lý luận vừa trình bày ở trên là cơ sở để tác giả xây dựng những biện pháp phòng ngừa tái phạm

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN VIEN HAN LAM\VIEN HAN LAM DOT 9\TOI PHAM HOC\VO NHU HUY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *