Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng

Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn luôn là một vấn đề “thời sự nóng bỏng”. Nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối trao đổi, giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của thành phần dân cư.

Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập chung quan niêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự hạch toán chi phí mà trong chi phí tiền lương chiếm phần không nhỏ, thì tiền lương càng trở thành vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp đó.

Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, để tồn tại và phát triển thì họ phải tìm mọi cách nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn vậy thì công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương phải được chú ý đúng mức. Những việc làm khác sẽ không phát huy được tác dụng, thậm chí không có hiệu quả nếu công tác này sẽ không được quan tâm đúng mức và không thường xuyên được củng cố.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định số lượng, chất lượng sản phẩm hàng hoá. Tổ chức công tác, sử dụng tiền lương giúp cho việc quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào lề nếp thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời cũng tạo cơ sở tính lương đối với nguyên tắc phân phối theo lao động. Nếu tổ chức tốt công tác lao động- tiền lương, quản lý tốt quỹ lươngvà đảm bảo trả lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách  thì tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành được chính xác, đặc biệt đối với doanh nghiệp có quy mô và số lượng cán bộ công nhân viên lớn. Công ty Cổ Phần Xây Dựng Vạn Phúc là một doanh nghiệp xây dựng. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất những mặt hàng phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Do đó yêu cầu đặt ra với Công ty là phải có một đội ngũ công nhân viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao, năng lực làm việc tốt để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ nhằm tạo cho Công ty chỗ đứng vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh nóng bỏng hiện nay. Chính vì lẽ đó mà công tác quản lý tiền lương ở Công ty rất được coi trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức hạch toán tiền lương trong các doanh nghiệp em chọn đề tài. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng Vạn Phúc’.

Quá trình trực tiếp thực tập ở Công ty CP Xây Dựng Vạn Phúc được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô và sự giúp đỡ của phòng tổ chức lao động tiền lương và cán bộ, nhân viên phòng tài chính kế toán của Xí nghiệp em đã hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp cuả mình với các nội dung sau:

Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xây Dựng Vạn Phúc.

Chương 2: Phân tích tình hình tài chính và lao động tiền lương của Công ty CP Xây Dựng Vạn Phúc.

Chương 3: Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng Vạn Phúc.

Mặc dù em đã cố gắng hết sức, song với trình độ còn hạn chế nên chắc chắn bản luận văn tốt nghiệp không thể tránh khỏi những thiếu sót Vậy kính mong được sự giúp các thầy cô giáo tạo điều kiện cho em hoàn thiện về kiến thức và được bảo vệ trước hội đồng chấm thi,

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng
Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng
Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng
Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng

CHƯƠNG 1

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẠN PHÚC

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẠN PHÚC

1.1.1. Khái quát về Công ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẠN PHÚC

Mã số thuế: 4300558642

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. Xem bản đồ Xem bản đồ

Đại diện pháp luật: PHẠM PHƯƠNG TÙNG

Ngày cấp giấy phép: 26/11/2010

Ngày hoạt động: 30/11/2010

Giấp phép kinh doanh: 4300558642

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Xây Dựng
D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\HOAN THANH 2020\BẬC ĐẠI HỌC
1.1.2. Lịch sử hình thành  và phát triển

Những năm đầu mới thành lập là những năm tháng rất khó khăn của công ty với sự thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu trang thiết bị máy móc, nhà x­ưởng…Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, đảm bảo đời sống công nhân viên. Công ty đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, tăng cư­ờng liên kết, mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm xây dựng, các công trình kỹ thuật hạ tầng với yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đến nay địa bàn hoạt động của công ty đã mở rộng sang nhiều tỉnh bạn và trong tư­ơng lai sẽ mở rộng trong phạm vi cả n­ước.

Công ty Xây Dựng Vạn Phúc hoạt động sản xuất kinh doanh theo các nguyên tắc sau:

– Sản xuất kinh doanh theo phư­ơng thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thực hiện đ­ường lối của Đảng và pháp lệnh mà Nhà nư­ớc ban hành.

– Tôn trọng quyền lợi của ngư­ời lao động trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng, hợp lý.

– Thực hiện đúng các quy định về quản lý doanh nghiệp trong công tác thống kê, kế toán.

– Chủ động trong công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển đ­ược vốn và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà n­ước.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, trong những năm qua, kinh nghiệm quản lý từ các phòng ban và các đội sản xuất thi công đã không ngừng đ­ược tích luỹ, nâng cao. Vì vậy, mọi hoạt động của công ty đã đi vào kỷ c­ương nề nếp, tất cả các công trình xây dựng đều đ­ược nghiệm thu đ­ưa vào sử dụng với chất lư­ợng tốt.

Đặc biệt năm 2014-2018 là những năm tăng trư­ởng khá về mọi mặt. Công ty đã có nhiều tiến bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động sáng tạo và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, tạo ra những bư­ớc phát triển mạnh mẽ. Tuy tốc độ phát triển còn chậm, ch­ưa thật ổn định song đã đóng góp vào sự tăng trư­ởng trong toàn doanh nghiệp. Có thể nói, sự tăng trư­ởng trong năm 2014 là tiền đề, là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo cũng nh­ư tạo ra nhiều công ăn việc làm ổn định đời sống công nhân viên của công ty. Đây là kết quả của tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí cao từ lãnh đạo công ty đến các đơn vị sản xuất d­ưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc công ty, là sự năng động sáng tạo của các phòng ban chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc bám sát thị trư­ờng, phát huy hết năng lực, trí tuệ Công ty thành  lập được hơn 9 năm đã có những thành tựu nhất định và phươnghướng sẽ phát triển và mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực xây dựng- lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.

1.2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

          Theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây Dựng Vạn Phúc ban hành ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là:

          – Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình.

          – Tư vấn đấu thầu, chọn thầu và hợp đồng kinh tế.

          – Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật- thi công và dự toán công trình xây dựng.

          – Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, nông nghiệp, cơ sở kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế trên 35KV.

          – Kinh doanh bất động sản và phát triển nhà.

1.3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẠN PHÚC

Cũng như các Công ty  xây lắp khác, do đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản là sản phẩm của xây dựng mang tính đơn chiếc, kết cấu khác nhau, thời gian thi công dài… nên quy trình sản xuất kinh doanh có đặc điểm riêng. Hơn nữa Công ty  Cổ phần Xây Dựng Vạn Phúc là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Thăng Long, nhưng là một đơn vị kinh doanh độc lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đối với một số công trình đặc biệt, Công ty  được Tổng Công ty  giao thầu, còn lại các công trình khác Công ty  phải tự tham gia đấu thầu. Nếu trúng thầu, Công ty giao cho các xí nghiệp hoặc các đội trực thuộc Công ty. Nhưng các đội, xí nghiệp phải bảo vệ biện pháp thi công công trình và thành lập công trình. Trong quá trình thi công xí nghiệp hoặc đội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty  về an toàn lao động và chất lượng công trình.

 

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

EMAIL: khotailieu86@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *